Dasar bayaran balik

4 orang yang penyayang dengan senang hati menggantikan item yang dibeli dengan pemilihan lain atau mengeluarkan sijil hadiah atau bayaran balik mengikut jaminan kami yang dinyatakan di atas.

Untuk memudahkan pengembalian item anda, anda mesti mendapatkan nombor kebenaran pengembalian (RA) dengan menghantar e-mel kepada kami di info@4lovingpeople.com dalam masa 7 hari setelah menerima pesanan anda.Tiada bayaran balik akan dikeluarkan jika barangan tidak dikembalikan dan dihantar dalam masa 7 hari dari penerimaan pesanan. Sila ikuti langkah-langkah mudah ini:

Repack item yang dibeli, yang tidak digunakan, dengan semua tag masih dilampirkan, dalam pembungkusan asalnya. Nyatakan sebab pulangan anda di ruang yang disediakan di belakang invois anda. Kembalikan pembelian anda ke alamat berikut:

4 orang yang mencintai
(Nombor Kebenaran Kembali Anda)
12606 Mallet Circle.
Wellington, FL 33414

Untuk keselamatan anda, sila kembalikan item yang anda beli dengan kurier yang diinsuranskan (mis., FedEx, UPS, USPS Parcel Post) dan simpan resit anda. 4 orang penyayang tidak bertanggungjawab untuk barang-barang yang rosak atau hilang dalam transit.

Final Sale Merchandise.
Tiada pulangan akan diterima pada barangan jualan akhir. Barang jualan akhir dikenalpasti di halaman produk laman web, pada e-mel pengesahan dan slip pembungkusan. Sila hubungi info@4lovingpeople.com untuk bertanya mengenai penjualan bursa dagangan.